Vuosi 1999

Pentinkulman motellilla Urjalassa oli Teuvo Kuparisen kutsumana ensimmäinen sukutapaaminen 16.5.1999 yhteensä 37 henkeä. Tunnelma oli iloinen ja samalla juhlava.

Teuvo Kuparinen kertoi sukututkimuksen sen hetkisestä tilanteesta korostaen tietojen keruuta niin kauan kun sitä vielä on saatavilla.

Sukuseuran perustamisesta oltiin yhtä mieltä ja asiaa hoitamaan valittiin hallitus: Teuvo Kuparinen Espoosta, Kaija Ojainmaa Huittisista, Liisi Tammela Tammelasta, Tuulikki Koivunen Espoosta, Eija Kuparinen Oriniemestä, Toivo Kuparinen Imatralta, Pirjo Sihvo Littoisista, Kaarina Naskali Lahdesta, Leena Autio Espoosta ja Anja Keinänen Espoosta.

Tapaaminen Huittisissa 1.8.1999 Sakkolan pitäjäjuhlilla

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Toivo Kuparinen, varapuheenjohtajaksi Kaarina Naskali, sihteeriksi Anja Keinänen ja rahastonhoitajaksi Leena Autio. Sovittiin, että sukuseuran sääntöjen laadinnassa käytetään Sukuseurojen Keskusliiton ennakkotarkastettuja mallisääntöjä. Sukuseuran nimi jätettiin vuosikokouksen päätettäväksi ja rekisteröintianomus lähetettäisiin sen jälkeen.


Lahden yleiskokous 17.10.1999

Ravintola Vanhaan Herraan oli kokoontunut 43 henkeä.

Seuran nimeksi hyväksyttiin Kuparisten sukuseura ry, kotipaikkana Espoo. Samoin hyväksyttiin seuran säännöt ja allekirjoitettiin perustamiskirja sekä päätettiin rekisteröidä yhdistys.

Seuran puheenjohtajaksi valittiin Toivo Kuparinen Imatralta , varapuheenjohtajaksi Kaarina Naskali Lahdesta, hallitukseen valittiin Lauri Kuparinen Lopelta, Leena Autio Espoosta, Eija Kuparinen Punkalaitumelta, Pirjo Sihvo Littoisista ja Anja Keinänen Espoosta.

Tilintarkastajiksi valittiin Martti Kuuppo Valkeakoskelta ja Julia Keskimäenpää Tampereelta. Varalle Uuno Kuparinen Kouvolasta ja Pauli Kuparinen Riihimäeltä.

Retkitoimikuntaan valittiin Maija Kuparinen Klaukkalasta, Ritva Tonttila Lahdesta ja Teuvo T Kuparinen Lahdesta.

Sukututkimustoimikuntaan valittiin Teuvo Kuparinen Espoosta ja Toivo Kuparinen Imatralta.

Hallitus valitsi keskuudestaan rahastonhoitajaksi Leena Aution ja sihteeriksi Anja Keinäsen.

2001 osallistuttiin Hovinkyläseuran juhlamatkalle Sakkolaan.

Juhlassa Toivo Kuparinen esitti isänsä runon ”Juhlaruno lahjoitusmailta”. Runon kantaesitys oli ollut jo vuonna 1936 Lahjoitusmaatalonpoikien muistomerkin ensimmäisessä paljastustilaisuudessa. Sukuseuralaisia oli matkalla parikymmentä.

Vuonna 2002 jäsenmäärämme oli kasvanut 105 jäseneen. Hallitus kokoontui neljä kertaa. Kustannussopimus Kupariset Suvannon Ympärillä allekirjoitettiin 4.1.2002 Saarijärven Offsetpainon kanssa (500kpl).

Sukukirjan "Kupariset Suvannon ympärillä" julkaisutilaisuus pidettiin 14.7.2002 Lempäälässä.

Vuosikokous/sukujuhla 2002 pidettiin Hennalan upseerikerholla Lahdessa 15.9.2002 Läsnäolijoita oli 97 henkeä.

Kokoonnuttiin Launeen kirkkoon Jumalanpalvelukseen.
Kirkko oli aivan täynnä, osa kirkkokansasta joutui istumaan parven portailla ja osa tyytyi seisomaan.Tälle kokoukselle oli erityistä, että mukana oli runsaasti vielä Karjalassa syntyneitä ja lapsuutensa siellä viettäneitä kuparisia.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Olavi Kuparinen Vesilahdesta ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Kuparinen Espoosta. Jäseniksi valittiin Eija Kuparinen Oriniemestä, Reijo Kuparinen Lopelta, Pirjo Sihvo Littoisista, Leena Autio Espoosta ja Anja Keinänen Espoosta. Tilintarkastajiksi Martti Kuuppo Valkeakoskelta ja Ritva Tolvanen Valkeakoskelta.Varalle Uuno Kuparinen Kouvolasta ja Pauli Kuparinen Riihimäeltä.

Vuosikokous/sukujuhla 2005 pidettiin Puotinkulman Timjamissa Lopella. Aloitettiin perinteisesti Jumalanpalveluksella Lopen kirkossa, saarnan piti rovasti Jukka Kuparinen. Timjamissa oli mukana 138 henkilöä.

Rauli Tammela esitteli Kuparsaaren kupariset –kirjan. Luonteenomaista tälle kokoukselle oli monelle uusien sukulaisten löytyminen ja pienoinen tilanahtaus johtuen ilahduttavan suuresta osanottajamäärästä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Kuparinen Toijalasta, varapuheenjohtajaksi Teuvo Kuparinen Espoosta.

Jäseniksi valittiin Liisa Kajander Janakkalasta, Eija Kuparinen Punkalaitumelta, Reijo Kuparinen Lopelta, Pirjo Sihvo Littoisista ja Anja Keinänen Espoosta, lisäksi hallitus kutsui Leena Aution rahastonhoitajaksi. Matkatoimikuntaan valittiin Maija Kuparinen, Seppo Kuparinen ja Kerttu Arminen.Tilintarkastajina jatkoivat Martti Kuparinen ja Ritva Tolvanen Valkeakoskelta.

Vuosikokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen kutsua Toivo Kuparinen sukuseuran kunniajäseneksi.


Vuonna 2006 meitä Kuparisten sukuseuran jäseniä oli vuoden lopulla 162 henkilöä.


Vuoden 2007 sukumatka tehtiin Viipuri-Antrea-Rautu-Kiviniemi kohteina.

Eino Autio Espoosta aloitti kotisivujen ylläpidon.


Vuonna 2008 tehtiin sukumatka Petroskoihin.

Vuosikokous/sukujuhla 2008 pidettiin Hämeenlinnassa Aulangolla.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Kuparinen Toijalasta, varapuheenjohtajaksi Teuvo Kuparinen Espoosta. Jäseniksi Liisa Kajander Janakkalasta, Eija Kuparinen Punkalaitumelta, Reijo Kuparinen Lopelta, Kimmo Suonsyrjä Tampereelta sekä Anja Keinänen Espoosta. Tilintarkastajiksi Martti Kuuppo Valkeakoskelta ja Ritva Tolvanen Valkeakoskelta.Varalle Pirjo Sihvo Littoisista ja Liisa Ståhle Turusta. Hallitus valitsi keskuudestaan Leena Aution Espoosta rahastonhoitajaksi.

Aulangon sukujuhlassa julkistettiin sukuseuran uusin kirja "Kupariset Karjalankannaksella".


Vuoden 2009 sukumatka tehtiin kohteisiin Novgorod-Petseri-Puhtitsa.

Jäsenmäärä oli kohonnut vuoden lopulla 221 henkilöön.


Sukumatka 2010 tehtiin Uusikirkko-Rautu-Sakkola-Käkisalmi-Antrea-Viipuri alueelle. Matkalaisia 42 henkeä.


Vuonna 2011 sukumatka suuntautui Viipuriin ja Pietariin.

Vuosikokous/sukujuhla 2011 pidettiin Hotelli Scandicissa Riihimäellä.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Ossi Kuparinen Toijalasta ja varapuheenjohtajaksi Teuvo Kuparinen Espoosta. Hallituksen jäseniksi Liisa Kajander Janakkalasta, Anja Keinänen Espoosta, Reijo Kuparinen Lopelta, Veli-Pekka Kuparinen Riihimäeltä ja Leena Tuomisto Nurmijärveltä. Tilintarkastajiksi Martti Kuuppo ja Ritva Tolvanen Valkeakoskelta. Varalle Tuulikki Lantela Tikkakoskelta ja Eija Seppälä Metsäkylästä. Rahastonhoitajaksi hallitus kutsui Leena Aution Espoosta.


Sukumatkan 2012 kohteena oli Pärnu-Riikka-Liebau alue. Matkalaisia 43 henkeä.


2013 sukumatka tehtiin Konevitsan luostari-Käkisalmi-Pyhäjärven Musakka-

Vuoksenranta- Tali-Ihantala-Viipuri alueelle. Matkalaisia mukana oli 34 henkeä.