Kuparisten sukuseura ry:n Baltian kierros 2015


Puheenjohtaja kriisipalaverissa Vilnan vanhassa kaupungissa.
Kuva: Liisa Ståhle

Ossi Kuparinen Vilnassa

Puheenjohtajan kriisipalaveri oli onnistunut ja tätä juhlittiin hotellissa lähes koko hallituksen ollessa
paikalla melkein täysilukuisena! Kuten yhdestä kuvasta todetaan, jotkut joutuivat tosin menemään kirkon kautta...
Kuvat: Ossi KuparinenKirkossa